Magazyn energii – zalety posiadania własnego magazynu

Coraz powszechniejszym problemem dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych jest sprawa odsprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej. Wydawałoby się że zasady prosumenckie są proste – jeśli energię produkujemy to możemy ja odsprzedać, a kiedy jej potrzebujemy to możemy ja kupić.

Znaczna ilość urządzeń fotowoltaicznych sprawia, że w dzień pojawia się problem nadprodukcji energii. Konsekwencją tego jest wzrost napięcia w sieci i brak możliwości odsprzedaży energii.

W godzinach wieczornych, kiedy nasza instalacja fotowoltaiczna nie produkuje energii jesteśmy zmuszeni do jej pobierania z sieci. Taka sytuacja sprawia, że znacznie zwiększamy swój udział jako konsument, a zmniejszamy udział jako producent.

Rozwiązaniem tego problemu jest magazyn energii. Kiedy produkcja energii jest wysoka, możemy bez żadnego kosztu naładować swój magazyn energii z którego będziemy mogli korzystać w godzinach nocnych. Nadwyżkę wyprodukowanej energii możemy oczywiście sprzedać, jeśli umożliwią nam to parametry sieci elektroenergerycznej.

Posiadając magazyn energii jesteśmy w stanie wykorzystać ją na własne potrzeby oraz odsprzedać tą energię do sieci – co ważne odsprzedaż możemy prowadzić w godzinach, kiedy stawki są najwyższe oraz w godzinach, kiedy pozostali prosumenci nie produkują energii.

Z posiadania magazynu energii wynikają dla nas co najmniej cztery najważniejsze korzyści:

  • magazynowanie energii z możliwością korzystania z niej kiedy instalacja fotowoltaiczna jej nie produkuje – zredukowanie kosztów zakupu energii,
  • możliwość odsprzedaży energii w czasie kiedy stawki są najwyższe, a sieć jest zdolna do jej przyjmowania,
  • brak strat finansowych wynikających z różnicy sprzedaży energii po niższej stawce niż zakupu energii w godzinach nocnych, kiedy stawka jej zakupu jest wyższa,
  • bezpieczeństwo ciągłości zasilania, nawet w przypadku awarii sieci w godzinach nocnych.

Oczywiście magazyn energii wiąże się z dodatkowym wydatkiem, niemniej warto jest rozważyć jego zakup lub samodzielna budowę. Zbudowanie magazynu energii dla osób posiadających podstawową wiedzę elektryczną (lub mogących skorzystać z pomocy takich osób) nie jest zadaniem zbyt trudnym.

Jeżeli jesteś zainteresowany zaprojektowaniem lub doradztwem w zakresie magazynu energii, skontaktuj się z nami: [email protected] lub telefonicznie: 505 353 885