Ładowanie pakietów akumulatorowych.

Ładowanie akumulatorów to często lekceważony przez użytkowników temat. Prawidłowy proces ładowania ma decydujący wpływ na parametry akumulatora, jego trwałość, a co najważniejsze na bezpieczeństwo eksploatacji.

Najprostszym wyjściem jest użycie ładowarki fabrycznie dostarczonej z urządzeniem. Każdy producent dostarcza ładowarkę optymalnie  do niego dobraną.

Problem pojawia się w momencie uszkodzenia ładowarki i konieczności jej wymiany, lub w przypadku zmiany typu ogniw np. w trakcie modyfikacji pakietu. Warto wtedy poznać podstawowe reguły związane z ładowaniem akumulatorów.

Obecnie, najczęściej stosowane są trzy typy akumulatorów:

  • Niklowe Ni-Mh (niklowo-wodorkowe) lub starszego typu  Ni-Cd (niklowo-kadmowe)
  • Litowe Li-Ion (litowo-jonowe), rzadziej Li-Po (litowo-polimerowe) lub Li-Fe (litowo-żelazowe)
  • Ołowiowe Pb  (ołowiowe)– raczej w dużych urządzeniach i akumulatory motoryzacyjne

Podstawową regułą jest brak zamienności ładowarek pomiędzy tymi trzema grupami. Każda z nich wymaga innego przebiegu procesu ładowania i próby użycia ładowarki niewłaściwego typu może skutkować w najlepszym przypadku brakiem ładowania lub zniszczeniem akumulatora, w skrajnych przypadkach istnieje realne ryzyko pożaru lub wybuchu akumulatora (głównie przy ogniwach Li-Po).

Przykładowe oznaczenie na ładowarce.

Przykładowe oznaczenie na pakiecie.

Oczywiście są dostępne na rynku ładowarki obsługujące wiele lub wszystkie typy akumulatorów, ale są to urządzenia drogie i skomplikowane, wymagające od użytkownika sporej wiedzy na temat parametrów procesu ładowania. Użycie ich w niewłaściwy sposób może skutkować następstwami opisanymi powyżej. Dlatego zalecamy ich użycie jedynie przez specjalistów. 

  • Ładowanie akumulatorów niklowych – polega na ładowaniu stałym prądem. Wyłączenie ładowarki oparte jest o parametry takie jak: czas ładowania, osiągnięte napięcie, temperaturę ogniw, lub dla bardziej zaawansowanych ładowarek, przyrost napięcia ΔV. Należy używać ładowarki dobranej do ilości ogniw połączonych w pakiecie szeregowo (każde ogniwo ma napięcie 1,2V) np. pakiet z 10 ogniw ma napięcie 12V. W praktyce na ładowarce jest podane jej znamionowe napięcie ładowania. Drugim parametrem doboru jest prąd ładowania. Użycie „zbyt mocnej” ładowarki do małego pakietu powoduje wprawdzie skrócenie czasu ładowania, ale drastycznie obniża jego żywotność i może skutkować przegrzaniem ogniw.
  • Ładowanie akumulatorów litowych – to bardzo precyzyjny proces, w uproszczeniu składający się z dwu faz – fazy ładowania stałym prądem i fazy ładowania stałym napięciem. Z tego względu ładowarka musi być dedykowana do określonej ilości ogniw połączonych szeregowo. Dlatego pakiet np. 3S (11,1V) wymaga innej ładowarki niż pakiet 4S (14,8V).  Jest to krytyczne dla zapewnienia wymogów bezpieczeństwa. Najczęściej do ładowania akumulatorów litowych stosuje się ładowarki mikroprocesorowe.
  • Ładowanie akumulatorów ołowiowych – polega na ładowaniu do określonego napięcia. Prąd spada w miarę ładowania.

Ofertę dostępnych u nas ładowarek, znajdziecie Państwo tutaj. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt. Właściwie dobrana ładowarka, to gwarancja bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji akumulatora.