Produkcja pakietów

Aby zagwarantować długie, bezproblemowe używanie naszych pakietów, musimy zapewnić ich najwyższą jakość już na etapie projektowania i budowy.

  • Projekt pakietu.

Na etapie projektu kluczowym jest taki układ ogniw, by utrzymując założony kształt i wymiary pakietu, zapewnić jak najkrótsze i najprostsze połączenia pomiędzy ogniwami.

  • Dobór ogniw.

Ogniwa dobierane są w zależności od wielu czynników takich jak: żądana pojemność, ilość miejsca do dyspozycji, maksymalny i ciągły prąd obciążenia pakietu.

Ponieważ nawet ogniwa najlepszych producentów, pochodzące z tej samej serii, często różnią się parametrami, testujemy każde ogniwo użyte do pakietu. Robimy to na podstawie pomiaru oporności wewnętrznej ogniwa i sprawdzeniu jego napięcia. Ogniwa dzielone są na grupy o jak najbardziej zbliżonych parametrach. Do budowy pakietu używamy tylko ogniwa o praktycznie identycznych parametrach

Selekcja ogniw

  • Przygotowywanie pakietu do zgrzewania.

Przed wykonaniem zgrzewania ogniwa umieszczane są w specjalnym uchwycie, a w miejscach najbardziej narażonych na ewentualne uszkodzenia koszulek izolacyjnych, naklejane są dodatkowe podkładki.

Przygotowanie do zgrzewania

  • Zgrzewanie wykonujemy przy pomocy sterowanej pneumatycznie zgrzewarki do ogniw, wykorzystującej dwufazowy proces, polegający na wykonaniu zgrzewu wstępnego, a następnie zasadniczego. Cały proces kontrolowany jest za pomocą zaawansowanego sterownika mikroprocesorowego, zapewniającego dobór wielu parametrów procesu. 

Zgrzewanie pakietu

  • Po zgrzaniu pakietu, ogniwa są dodatkowo izolowane, a następnie pakiet jest składany do docelowego kształtu.

Izolowanie ogniw

Pakiet gotowy do testów

  • Tak przygotowany pakiet poddawany jest wstępnym testom elektrycznym, mierzone są różnice napięć i rezystancja wewnętrzna. Po zliczeniu testu podłączana jest elektronika zabezpieczająca, pakiet trafia do obudowy i jest gotowy do użycia.

Testowanie pakietu